Decos Academy: overzicht van trainingen

Training Applicatiebeheer JOIN Klantcontact (basis)

Online of DECOS HQ, NOORDWIJK - 1 DAG

Tijdens deze training leer je de basisfuncties voor het applicatiebeheer van JOIN Klantcontact en deze toe te passen.

25/06/2020
VAN 9:30 TOT 16:00

Aanmelden

Training Applicatiebeheer JOIN Zaaksysteem (basis)

Online of DECOS HQ, NOORDWIJK - 2 DAGEN

Tijdens deze training leer je de basisfuncties voor het applicatiebeheer van JOIN Zaaksysteem en deze toe te passen.

20/04/2020 - 21/04/2020
VAN 9:30 TOT 16:00

Aanmelden

Training Applicatiebeheer JOIN Zaaksysteem (gevorderd)

Online of DECOS HQ, NOORDWIJK - 1 DAG

Deze training is op maat, duurt één dag en onderwerpen dienen aangedragen te worden door de deelnemers.

07/05/2020
VAN 9:30 TOT 16:00

Aanmelden

Training Applicatiebeheer met JOIN Zaaktypen

Online of DECOS HQ, NOORDWIJK - 1 DAG

In deze training leer je de applicatiebeheerdersfuncties van JOIN Zaaktypen kennen en toepassen.

26/05/2020
VAN 09:30 TOT 16:00

Aanmelden

Training Technisch beheer JOIN Zaaksysteem

Online of DECOS HQ, NOORDWIJK - 2 DAGEN

Deze training is gericht op de technische beheeraspecten van JOIN Zaaksysteem.

04/06/2020 - 05/06/2020
VAN 9:30 TOT 16:00

Aanmelden