Samen werken aan harmonsatie

Zaakgericht werken binnen samenwerkende gemeenten


Op papier lijkt het samenvoegen van gemeenten een logisch en volgordelijk proces. In de praktijk echter stelt het de betrokkenen vaak voor de nodige uitdagingen. Met betrekking tot zaakgericht werken bijvoorbeeld. In deze infosheet wordt ingegaan op de mogelijke hordes die genomen moeten worden en op de valkuilen die je beter kunt vermijden op weg naar harmonisatie.


In deze infosheet vind je: 

  1. Het belang van achtergrond en vorm van fuserende gemeenten
  2. Waarom zaakgericht werken?
  3. Aandacht voor de ‘zachte’ kant van zaakgericht werken binnen samenwerkende gemeenten
  4. Technische hordes op weg naar een gedeeld zaaksysteem

 
Wil jij meer weten over de wijze waarop hoe wij als Decos met ons zaaksysteem JOIN zowel de harde als zachte uitdagingen op weg naar zaakgericht werken tackelen? Download dan hiernaast het eMagazine!