Meer weten over Digitaal Vergaderen? 

Met de module Digitaal Vergaderen van JOIN kun je een stuk efficiënter en prettiger vergaderen. Met Digitaal Vergaderen kun je eenvoudig: 

  • samen de agenda voor de vergadering opstellen
  • documenten uit JOIN ophalen en toevoegen aan de notulen
  • samen online de notulen opstellen, real-time tijdens de vergadering
  • direct taken en besluiten opstellen en toekennen

Doordat je in Digitaal Vergaderen zo met elkaar samenwerkt, heb je dus geen traditionele rolverdeling meer nodig. Dit leidt tot prettigere, efficiëntere meetings, zonder hiërarchie, met gedeelde verantwoordelijkheid. Dit maakt ook dat Digitaal Vergaderen bij uitstek geschikt is voor de meer informele overleggen of reguliere teammeetings, en niet voor raadsvergaderingen of bestuurlijke vergaderingen. 

Wil je meer weten over deze module van JOIN? Vul gerust het formulier hiernaast in, dan nemen we snel contact met je op!