Klantcase illustratie blauw

Aandacht en inzicht met JOIN Klantcontact

Klantcase gemeente Huizen

De gemeente Huizen wil dat klantcontact niet alleen snel en efficiënt verloopt, maar ook met aandacht voor de inwoner. JOIN Klantcontact heeft hier aan kunnen bijdragen, door snel de juiste informatie te bieden, zekerheid te geven dat opvolging écht gebeurt en inzicht te bieden in alle vragen die binnenkomen.

 

JKC-case-huizenIn deze klantcase lees je over...

- De doelen die de gemeente Huizen voor implementatie gesteld heeft
- Waarom Huizen voor JOIN Klantcontact heeft gekozen
- Hoe de organisatie is meegenomen in de keuze voor JOIN Klantcontact
- Hoe JOIN Klantcontact bijdraagt aan een persoonlijke benadering

 

Download